COACHING & TRAINING

Steek niet de kop in het zand, doe er iets aan en KIES…

De Lifefullness Matrix biedt een professionele vorming in work/life balans, doelrealisatie, innerlijk leiderschap, verhoogde creativiteit en samenwerking, bezieling, betere stresshantering, heling of preventie burn-out & depressie…

Tegenvallende werkprestaties, burn-out, stress, ziekteverzuim, onvoldoende motivatie, falend leiderschap…zorgen voor een steeds toenemende kost in het bedrijf. Steek niet de kop in het zand, doe er iets aan en KIES… 

 • voor een krachtige en eenvoudige oplossing
 • voor een methodiek die je tevens inzet op andere pijnpunten of groeipunten in je leven of werk.
 • voor een levenshouding die zelflerend en corrigerend werkt naar een dynamisch evenwicht op basis van één matrixmode
 • voor een natuurlijk model dat leeft, je energie geeft en transformeert
 • voor een toegewijde coach die jou op een directere manier naar je doelen leidt
 • voor de vier aspecten tegelijkertijd van ons wezen: emotioneel, mentaal, fysisch,energetisch
 • voor een bewustzijn dat zich verruimt, verdiept en centreert bij de dagdagelijkse dingen
 • voor sterkere verankering en meer duurzame, opbouwende resultaten
 • voor unieke, uitdagende werkvormen met o.a. struisvogels, paarden, de natuurelementen…

Alles begint met keuzes, die bewust en onbewust gemaakt worden. Ze zijn afhankelijk van onze manier van denken, voelen en handelen. Wie en wat we zijn wordt elke dag opnieuw bepaald door onze keuzes.

Doch in essentie zijn wij niet ons denken, noch ons voelen. Veel problemen ontstaan omdat we ons hiermee identificeren en eraan hechten. We hebben een mind en we hebben een lichaam maar wij zijn (puur)bewustzijn en energie.

BEKIJK DE LEERPAKKETTEN

Voel en ervaar het verschil…

Als we dit paradigma werkelijk begrijpen, dan lossen zich al veel problemen op. Ik ben woedend (ik ben de woede) wordt dan: ik heb woede (ik ervaar woede). Dat geldt voor elke andere emotie, voel er ervaar het verschil…

Dit is onder meer energetisch werken en daar kunnen we bewust mee omgaan op verschillende niveaus. We doen het vanuit nature, alléén meestal onbewust en dus ongecontroleerd. Wil je meer jouw innerlijk leiderschap beheersen, ook in het loslaten en toelaten, dan is dit een uiterst geschikt en krachtig instrument. Ik begeleid je daarin op een heel praktische wijze naar jouw authentieke zelf. Van hieruit beheers je jouw mind en emoties en niet omgekeerd. De mind maakt de zaken liever ingewikkeld. Een eenvoudige oefening is nog geen gemakkelijke oefening maar ik bespaar je tijd en moeite door al mijn expertise van de laatste 20 jaren samen te bundelen tot één krachtig doe-model, de lifefullness-matrix. Energie management is primordiaal om effectieve resultaten te bekomen. Vóór we het goed beseffen, zijn we weer energie aan het verliezen en de oude actie-reactie programma’s aan het inzetten. Om nog maar te zwijgen van diegenen die werken en leven als lekkende energievaten. Het kost de organisatie of bedrijf heel veel geld én tijd als de energie daalt onder de werknemers: de productiviteit, creativiteit en motivatie dalen, stress en ziekteverzuim nemen toe, de werksfeer en communicatie lijden eronder… en wees gerust, de klanten merken dit ook.

Een degelijke oplossing is voorhanden en wordt inspirerend en innoverend door Guy aangebracht. De basis van zijn methodiek is terug te vinden in zijn vroeger werk met struisvogels en dus heel praktisch ontwikkeld.

Top energiecoach en natuurcoach

Tijd om iets anders te doen, 

geef een boost aan je bedrijf!

De levende Lifefullness-matrix geeft snel resultaat en versterkt zichzelf naar een blijvende en steeds doordringende impact op diverse niveaus:

 • Minder ziekteverzuim en lager personeelsverloop
 • Betere sfeer, hogere productiviteit en meer winst
 • Meer motivatie en bezieling
 • Groter klant- en product vriendelijker imago
 • Stimuleren van creativiteit en ‘out of the box’ denken en handelen
 • Doorbraak in business
 • Aan de slag gaan met uw diepste wensen

LEERPAKKETTEN

1. Burn-out en stress management

Een nieuw denk-, voel- en doe-kader worden ontwikkeld om met stress te leren omgaan als ook te voorkomen. Een gezonde hoeveelheid stress is oké en kan zelfs verveling, bore-out voorkomen maar een teveel leidt tot overspanning, burn-out, depressie, werkverzuim. Het uitgangspunt van dit pakket: de veelheid aan informatie kan niet meer verwerkt worden en dit speelt zich af op zowel fysisch, mentaal, emotioneel als energetisch vlak. In een wereld met zoveel versnelling en (doorgedreven) perfectionisme, wordt dit nog extra aangescherpt. Bij vele perfectionisten zit er mogelijk een onderlaag van te weinig zelfvertrouwen, lager zelfbeeld, faalangst of controledwang. Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat deze mensen er op een gegeven moment helemaal onder doorgaan. Stress en burn-out zijn signalen met een vraag naar een nieuw evenwicht waarvoor nieuwe kwaliteiten dienen ontwikkeld te worden als individu maar ook als groep.

2. Work-life balance

Alles in het leven gaat om keuze en balans. Veel zaken in het leven en op werk veranderen aan een snel ritme. De lifefullness matrix is een ideale tool om een dynamisch evenwicht te behouden en aldus ook het evenwicht tussen werk en privé. Thema’s als loslaten, focus tijdsbeleving, ruimte scheppen, begrenzing, centrering komen natuurlijk aan bod.

3. Doelrealisatie en empowerment

Wie, wat en waar ben je en waar wens je naartoe te gaan? Jouw doel wordt duidelijk gemaakt en ervaren. Onze energie wordt meestal verspreid over vele ondoordachte wensen, emoties, handelingen en dubbelzinnige doelstellingen. Als de basisenergie te laag is, dan heeft men algauw te kort aan energie om het doel te realiseren. Een tekort aan energie uit zich in lagere gedachten, emoties en handelingen, wat de mens in een vicieuze cirkel brengt van nog lagere energie. De deelnemers leren opnieuw hun energie te centreren en te richten naar hun doel. Belemmerende zaken leert men los te laten als ook positieve zaken te bestendigen. Effectieve empowerment is uiteraard essentieel maar ook de ruimte ervaren om de meest efficiënte paden naar het doel op tijd te herkennen. Hoe dichter de intentie bij de essentie komt, hoe meer de deelnemer zijn/haar eigen flow ervaart. 

4. Innerlijk en bindend leiderschap

Je bent pas een échte leider als je de zaken beleefd en doorleeft hebt. Naar uw essentie groeien, erin durven staan en ernaar handelen staan centraal. We leren de deelnemers hun kernkwaliteiten effectief in te zetten voor zichzelf en de groep. Als je die kwaliteiten doorleeft hebt, dan straal je ze ook uit als leider. We gaan verder in op dat mechanisme. Vanuit dit innerlijk leiderschap groeien we door naar een (ver)binding met de anderen. We ervaren in dit leerpakket ‘samensturing’ binnen het team waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid opneemt en zijn/haar eigen maximaal potentieel aanboort en inzet. Je zult ervaren dat er in zulke groep een sterke gemeenschappelijke gedrevenheid heerst.

5. Mindful werken met Lifefullness

In dit leerpakket vertrekken we met de lifefullness methodiek zelf als centraal gegeven en dus niet vanuit het onderwerp of topic zoals bij de andere leerpakketten. De onderwerpen of  topics van de groep worden mee geïntegreerd. Mindfulness werkt vanuit de mind met aandacht in het NU. Lifefullness werkt vanuit het hele (kern)wezen op een natuurlijke wijze in het NU waarbij aandacht of focus één van de 5 directe poorten  is binnen lifefullness. Er dienen nog veel andere aspecten ontwikkeld te worden om tot doelrealisatie te komen. Vanuit energetisch standpunt hebben loslaten en toelaten een andere directe oorsprong nodig dan pure focus. Focus is uiteraard belangrijk maar van waar uit en naar wat? Mindful omgaan met lifefullness is iets anders. Het is completer, natuurlijker en directer doelgericht. Daarbij neem ik de ‘mind’ (geest) niet aan als het centrum van ons ‘zijn’. Je bent niet jouw mind maar je hebt een mind, net als dat je niet je lichaam bent maar je hebt een lichaam. Wat we zijn,  is zoveel meer: zuiver bewustzijn en dit bewustzijn is allesomvattend, universeel en doordringbaar. De mind en het lichaam zijn instrumenten van het bewustzijn en worden dusdanig vakkundig ingezet en verzorgd in onze leerpakketten. We ontwikkelen met Lifefullness een natuurlijke aandacht voor het leven en het werk en we groeien in dit leerproces naar een vorm van objectieve waarnemer. Dit proces heb ik vereenvoudigd en bekrachtigt door de ontwikkeling van een energiematrix. Tijd en ruimte zijn daarbij rekbare begrippen die we leren in te zetten voor onze doelen: succes, communicatie, samenwerking, betrokkenheid (compassie), empowerment, gezondheid, creativiteit….

6. Exclusief programma ‘Life Quantum’

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor top ondernemers, mensen en leiders met een missie, wetenschappers, topsporters, kunstenaars, musici…die bereid zijn intensief door te groeien naar de summum top van buitengewone prestaties en revolutionaire innovaties. Daarvoor dalen we af naar de diepste kennis van de lifefullness matrix en wordt je meegenomen in een beproefde methode naar het quantumveld van alle mogelijkheden.

LEVELS

De leerpakketten, met uitzondering van het exclusieve programma ‘Life Quantum’, worden gegeven op 4 niveau’s of levels, zowel individueel als in groep of team:

 • Basic: 1 dag programma (of 2 dagdelen van 3 uren) Inleiding en overzicht tot de materie vanuit de lifefullness principes. De inhoud wordt aangepast aan het doelpubliek. Enkele praktische belevingsoefeningen ter ondersteuning van de gegeven inzichten worden hierbij geïntegreerd. De algemene methodiek, het innovatieve karakter, de toepassingsgebieden en de te verwachte resultaten worden uiteengezet.
 • Advanced: 4 daags programma (4 x 1 dag)
 • Master: 9 daags programma ( 9 x 1 dag), inclusief 1 dag-traject op de werkvloer
 • Traject: een individu of groep wordt bij het organisatieproces of in een traject opgevolgd naast het gekozen leerpakket.

Keuze leerpakket en level

Bij keuze voor individu of groep, dien je het leerpakket en level aan te geven. Elk programma wordt met de klant op MAAT uitgewerkt vanuit de lifefullness methodiek.

De trainingen kunnen gecombineerd worden met een programma of werkvorm uit het teambuilding –assortiment. Zo bv. de natuurbeleving, donkere grot ervaring, diepte-ervaring met struisvogels, koudwater techniek, hindernissenparcours…Op deze wijze wordt het leerpakket nog sterker verankerd door het specifieke karakter van een buitenbeleving.