Partners

Partners

Workshops, lezingen en teambuildings worden al of niet in een samenwerkingsverband gegeven. De locaties worden onderling besproken met de klanten of deelnemers en kan zowel buiten als binnen gebeuren, afhankelijk van het programma. Het werk met de paarden gebeurt in samenwerking met EDEN (Escuela Del Equilibrio Natural), A School For The Art Of Horsemanship onder leiding van Jason Wauters

VZW GlobAllWin/Gardens of Life

In sommige programma’s kunnen bestaande locaties worden voorgesteld. Mogelijkheden tot buitenlandse workshops in samenwerking met lokale (Afrikaanse) projecten zijn mogelijk in samenwerking met de VZW GlobAllWin/Gardens of Life, Juryprijs 4de pijler initiatief 2014)

Lifefullness in Afrika

Lifefullness in Afrika