Methodiek

Methodiek

De coaching-methodiek van Guy, genaamd 'Lifefullness', was ontworpen om mezelf en anderen krachtiger en voluit in het leven te laten staan. De basis ervan is oorspronkelijk terug te brengen naar zijn praktisch werk met struisvogels, paarden en de natuur(elementen). De totaliteit aan kennis en ervaring bundelde hij samen tot een krachtig en praktisch werkmodel, uniek in zijn soort en die hij samenbrengt onder het merk 'lifefullness matrix'. Guy doordringt en integreert op een directe en natuurlijke wijze alle lagen van bewustzijn en onbewustzijn.

Onder de lifefullness matrix worden opleidingen aangeboden op basis van een universeel en energetisch werkmodel. Je leert te leven vanuit je authentieke essentie onder alle omstandigheden. Dit vereenvoudigt de problemen en uitdagingen, zowel individueel, relationeel, professioneel, maatschappelijk en mondiaal. 

Energetische mindfulness

Zijn veranderingsmodel is toepasbaar in alle werkdomeinen omdat het dicht bij de oorsprong werkt van onze gedachten en gevoelens en aldus ook onze handelingen. Het onbewuste dat het merendeel van de mensen beheerst (ook hun lijden) wordt meer transparant en beheersbaar. Soms benoemd Guy zijn methode als ‘supra-mindfulness’, met heel het wezen voorbij de mind. Het is daarbij verrassend eenvoudig vermits het meer aanleunt bij ons natuurlijk bewustzijn; de leerervaringen zijn eenvoudiger dan de uitleg zelf.

De mensen hebben geen voeling meer met hun natuurlijkheid en logischerwijs meer af te rekenen met burn-out, depressie, stress, agressie, ziekte, wanbeleid, gebrek aan leiderschap en visie…. Het zijn allen symptomen dat we niet in onze ‘totaliteit’ in de wereld staan maar eerder in een afgescheiden en beperkt deeltje van onszelf.

OVERAL en ALTIJD

Zijn methodiek brengt hierin verandering en meerwaarde.

Het is een direct pad en vijfde weg (De Vierde weg, P.D. Ouspensky) naar inzicht, creativiteit, succes, geluk en gezondheid. Het leren aanvaarden van verlies, faling, lijden… behoren hier procesmatig ook bij. De Lifefullness-methodiek, gebaseerd op de 'lifefullness matrix', geeft een paradigma verschuiving en betekent werkelijk een sprong in het menselijk bewustzijn.

Het is een universeel energetisch model dat OVERAL en ALTIJD toepasbaar is in gelijk welk vak- of levensgebied. Het ijs houdt ons daarbij niet tegen.

Missie

Organisatie en individu in de ‘flow’ brengen van geluk, gezondheid en succes zodat hun beste versie verschijnt en zich verder kan ontwikkelen ‘without limits’. De basis voor een échte duurzame wereld wordt hiermee gecreëerd en begint bij jezelf.

Zo verder, mensen te laten ervaren dat ze hun potentieel aan mogelijkheden kunnen verhogen door zich te verbinden met een groter creatief en krachtig achterliggend bewustzijnsveld dat op een subtiel niveau alles en iedereen verbindt.

De 'lifefullness matrix' opleidingen zijn gebaseerd op een universeel en energetisch werkmodel.