OVER ONS

Ik, mij en mezelf

Guy Wauters is een life-entrepreneur, coach en bezielend spreker. Hij gaat steeds op zoek naar de diepste wijsheden en de praktische toepassingen ervan. Hij brengt zijn rationeel-analytisch en gevoelsmatig-intuïtief vermogen samen tot één krachtig en inspirerend geheel. Sinds 1960 is hij een geboren pionier, enkele weken vroeger dan voorzien kwam hij er al aan. Na zijn universitaire studies als bio-ingenieur trok hij op expeditie voor een half jaar door Afrika. Achteraf werkte hij er voor Socfinco en de FAO (United Nations, UN) in Nigeria, Malawi en Zimbabwe. Hij vond zijn passie met de struisvogels in Zimbabwe om vervolgens in 1992 terug te keren naar België waar hij een struisvogelboerderij opstartte. Als pionier en erkende topexpert startte hij over de hele wereld diverse projecten. 

Werken met dieren en de natuur

Door zijn wetenschappelijke vorming en holistische levenshouding kon hij veel gangbare gezondheidsproblemen bij struisvogels oplossen en voorkomen. Werken met struisvogels was voor hem synoniem aan ‘werken met energieën’. Het maakte de subtiele sjamaan in hem wakker. Hij oogstte uitzonderlijke productieresultaten en kwam tot vele universele inzichten die hij verder uitwerkte en toepaste in diverse levensdomeinen en werkdomeinen. Hij begreep dat het onderliggend mechanisme om met gedachten en emoties om te gaan identiek was aan zijn omgang met struisvogels en paarden.

Werken met dieren en de natuur groeide op een organische manier uit tot een zorg- en belevingsboerderij waarbij hij mensen met een ‘hulpvraag’ opving en hun integreerde in de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. De natuur, struisvogels en paarden waren zijn ‘natuurlijke’ partners als ook leermeesters. Zijn expertise werd verder aangevuld met diverse opleidingen ter ondersteuning van zijn werk als coach. Er ontstond een methodiek vanuit de praktijk die hij verder vorm gaf in workshops, projecten en teambuildings in 2003. Het struisveldtraject en VVV-model werden ontwikkeld.

Een echte ondernemer

In 2008 werd hij door de SPES Academie & UNIZO Vorming vzw als een voorbeeld ervaren van een bezielend ondernemer. Dit werd later beschreven in één van de artikels in hun uitgave over ‘Bezielend Ondernemen, 2010’. Zijn basismethodiek werd met succes toegepast in ontwikkelingsprojecten in Niger bij opstart van groentetuinprojecten voor de organisatie ‘Gardens Of Life’, GlobAllWin. Ondanks het succes verkocht Guy zijn boerderij in 2009 en ging op zoek naar naar nieuwe uitdagingen en levensruimte. Internationale projectontwikkeling en een essentieel authentiek coaching aspect kwamen naar zijn beleving onvoldoende tot uiting in zijn contact met bedrijven. De bedrijfswereld was ook nog niet rijp voor zijn paradigma-verschuiving. De jarenlange crisis heeft daar nu verandering ingebracht. 

Lifefullness Matrix

Het huidige wereldmodel gedomineerd door onze analytische ratio, is te éénzijdig om een oplossing te kunnen bieden aan de toekomstige complexe uitdagingen. Guy voegde hierbij een gevoelsmatig stuk toe als ook de integratie ervan met de verschillende lagen van energie, materie en bewustzijn. Door subtiele observaties evolueerde Guy over een periode van 20 jaren van een struisvogelfluisteraar en mensenfluisteraar naar een bewuste ruimtefluisteraar. Dit leidde tot een vernieuwde bron van passie, focus en samenwerkingsverbanden. Zijn methodieken werden samengebundeld tot een efficiënt veranderings- en referentiemodel toepasbaar in alle levensdomeinen.

Onder het merk 'lifefullness matrix' biedt Guy opleidingen aan waarin hij zijn totaliteit aan kennis en ervaring heeft gebundeld tot een krachtig en praktisch werkmodel.

MEER WETEN OVER GUY WAUTERS?

arrow_drop_up arrow_drop_down