Life Quantum Programma

Het exclusieve Life Quantum Programma

Dit exclusief aanbod is speciaal ontwikkeld voor top ondernemers, mensen en leiders met een missie, wetenschappers, topsporters, kunstenaars, musici…die bereid zijn intensief door te groeien naar de summum top van buitengewone prestaties en revolutionaire innovaties. Daarvoor dalen we af naar de diepste kennis in de universele lifefullness matrix.

Dit is een enorm interessant groeitraject voor mensen met een missie of die hun potentieel willen verhogen tot een ongeziene limiet. Zij willen het beste voor zichzelf en de anderen. Dit aanbod is in trajectvorm en is perfect geschikt voor één op één coaching of voor een kleine groep van maximum 4 personen.

De potentiële deelnemer dient eerst succesvol een ‘master’ leerpakket van Lifefullness Matrix te hebben afgerond. Dit kan afzonderlijk gebeuren of geïntegreerd worden als basis binnen dit exclusieve pakket. De deelnemer dient met ‘open mind’ te starten want hier is de ‘space no limit’.

Succesvolle topondernemers, topwetenschappers, topkunstenaars en topsporters als Richard Branson, Elon Musk, Albert Einstein, Leonardi Da Vinci, W.A. Mozart en Leonel Messi…zitten allen in een FLOW bij uitzonderlijke prestaties. Het Volle Leven doorstroomt dan hun wezen. Dit deint nog na voor een zekere tijd en beïnvloedt eveneens andere facetten in hun leven en hun omgeving. Ze zijn of waren ‘lifefull’.

Wil jij ook meer in je flow komen of beter nog, je eigen flow creëren? Of de flow versterken, verdiepen, uitbreiden naar een ander facet van jezelf?

Misschien wil je gewoon het mechanisme van ‘in de flow komen’ beter leren beheersen?

Ik kan je dit aanreiken met nog veel meer resultaten.

In mijn werk met struisvogels had ik reeds in de negentiger jaren een directe en praktische methode ontwikkeld om verbinding te maken met het quantumveld, het nulpuntsveld. Ik benoemde het alleen niet zo. Ik had topopbrengsten als ik met dit veld verbonden was en dit was zelfs mogelijk op grote afstand. Afstand maakt tenslotte niet uit want het veld is non-lokaal. Struisvogels hadden me werkelijk de betekenis van ‘energie’ aangeleerd. De resultaten waren er: betere productie en minder stress, ziekte, sterfte. Bij het rapen van eieren kon ik gemakkelijker aanvallen van hanen neutraliseren en controleren.  Het duurde vele jaren voor ik dit mechanisme begreep en bewust kon toepassen op andere facetten in mijn leven. Dit alles heb ik dan vervolgens vereenvoudigd in een matrix, de Lifefull Matrix en het FLESS-bewustzijnsmodel.
 Het is een universeel energetisch model geworden dat OVERAL en ALTIJD toepasbaar is in gelijk welk vak- of levensgebied.

Het zat hem o.a. in de ruimte tussen mij en de struisvogels. Toen ik vanuit deze ruimte het gedrag van de struisvogels  kon beïnvloeden sprak ik over het achterveld of struisveld. Dit veld voelde heel bijzonder aan, het had een impact op mijn denken, voelen, handelen en de tijd voelde anders aan. Ik paste deze expertise vervolgens toe in mijn workshops en coaching technieken. In dit veld is op een subtiele wijze alles met iedereen verbonden. Werken in dit veld gaat door alle andere lagen van de werkelijkheid heen. Het resultaat uit zich in de fysische werkelijkheid op een directe of in-directe wijze.

Het is op dit niveau dat ik samen met de deelnemer wens door te groeien in zijn/haar doeltraject. Kernessentie en veldbewustzijn worden samengebracht tot een derde factor dat alles overtreft.

De combinatie van uw specifieke kennis en mijn expertise in dit vakgebied zullen uw huidige resultaten overtreffen.

Hierbij creëren wij tevens een grotere impuls naar een hoger dynamisch evenwicht in deze wereld, kortom een betere wereld. Dit vertaalt zich in producten met een échte duurzame meerwaarde voor mens en planeet. Uw producten en diensten zijn dan een weerspiegeling van échte duurzaamheid want het resoneert met de universele wetten.

Op een praktische manier verbind ik jou met dit dieper bewustzijnsveld waarbij je komt tot

◊ je hoogste vorm van creativiteit
◊ je grootste focus en kracht
◊ je grootste prestaties
◊ je grootste leiderschap

◊ je grootste samenwerking.

Je leert om in deze QUANTUM-FLOW te komen, ermee om te gaan en het onmogelijke mogelijk te maken.

Dit aanbod wordt op maat besproken en geoffreerd in functie van het project.
 Voorstellen tot samenwerking zijn mogelijk en welkom.

Dat de vis in onderstaande video die prachtige mandala kan ontwerpen, weliswaar onbewust, is een heel mooi voorbeeld van hoe het bewustzijn werkt: allesomvattend en doordringend, multi-dimensioneel , transparant en universeel (kosmisch).

Als deze vis het kan, dan kan jij het ook

Reactie plaatsen