WORKSHOPS

1. In de flow met lifefullness, voorbij ‘The full Secret’

De lifefullness methodiek is een universele energetische methodiek die je leert voluit te leven vanuit je authentieke essentie onder alle omstandigheden. De basis van deze methode heeft Guy ontwikkeld vanuit zijn sjamanistisch werk met struisvogels en de natuurelementen. De methodiek heeft zich op een organische manier ontwikkeld over een periode van 25 jaren om zich dan samen te bundelen tot een krachtige matrix, de Lifefullness Matrix en het FLESS bewustzijnsmodel. Het proces gekoppeld aan deze matrix doordringt en integreert op een directere wijze alle lagen van bewustzijn en onbewustzijn. Het is een pad naar een praktisch multi-dimensioneel, transparant en kosmisch lichaamsbewustzijn. Hierdoor groeit het potentieel bij elke mens gigantisch alsook zijn of haar impact in de maatschappij en de wereld. 

Ons ‘natuurlijk’ bewustzijn,

Het is een pad terug naar ons ‘natuurlijk’ bewustzijn, ons oorspronkelijk geboorterecht. De lifefullness methodiek is een doeltreffende manier om het leven als een energiestroom te leren ervaren. Het is een integraal en universeel ontwikkelingspad naar de realisatie van je completere zelf waardoor je in de flow van het leven komt. Er ontplooit zich een grotere innerlijk kracht en ruimte, vrijheid en vervulling ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Zware gedachten en belemmeringen verminderen; het leven wordt spontaner en blijer. We doen praktische oefeningen uit diverse disciplines (yoga, ademhalingsoefeningen, astrale aikido, Siberisch sjamanisme, universele ontwikkelingspsychologie, meditatie, trancedans, krachtrituelen, energetische oefeningen …) en spiegelen ons in en aan de natuur, de dieren in het bos, de struisvogels… We leren de lifefullness-matrix energetisch te gebruiken onder verschillende omstandigheden. 

Deze cursus is een mooi geschenk in je essentie-ontwikkeling en biedt een praktische universele methodiek voor meer:

  • vertrouwen
  • hoop
  • empowerment
  • energetische bescherming
  • doelrealisatie
  • zingeving
  • creativiteit
  • heling
  • verbinding
  • ruimte

De lifefullness methodiek leer je te leven vanuit een kosmisch lichaamsbewustzijn waarbij we ons één en heel voelen met het Leven. We transformeren en weten dan op een natuurlijke manier, net als deze vis die een prachtige mandala maakt op de zeebodem. Het geheel overstijgt in diverse aspecten de inzichten uit de bekende film ‘The Secret’.

2. Energetische bescherming & oplading

Een energetische bescherming bouwt men automatisch op indien je je lekker voelt, zaken doet die je kracht geven etc…maar dat is niet altijd het geval. We hebben onze ups and downs en dit is oke. Maar soms moet je je afschermen, beschermen om in je kracht te kunnen blijven of te komen.

Voel je je niet in je kern, je kracht of heb je te weinig (zelf)vertrouwen, te weinig focus, te weinig doorzetting of enig gevoel van futteloosheid, depressie, frustratie, beïnvloeding, manipulatie, woede, angst…dan zal deze workshop je sterk ondersteunen.

Wees geen lekkend energievat want dan ben je een speelbal van omgevende situaties en krachten.

Tekort aan energie

Het merendeels van de problemen ontstaan door een tekort aan energie. Het is dan ook van enorm belang om een hoog innerlijk energieniveau te handhaven. Vele mensen missen de impuls of motivatie om dit vol te houden. Hierdoor verval je zonder het te beseffen in je oude (belemmerende) programma’s en mogelijk in een verder neergaande energiespiraal. Energie gaat materie vooraf en dit laat zich dan ook verder tonen in je fysische realiteit.

Je kan niet in een échte verbinding staan of vanuit je hart leven als je energie laag is. Vanuit een lage energie is de verleiding groot tot een vorm van ‘mentaal’ hartsvoelen, wat enkel zelfbegoocheling inhoudt.

De workshop ‘energetische bescherming & oplading’ is een vorm van astrale aikido, waarbij de kunst wordt aangeleerd van het beheersen van je psycho-energetisch veld.

Er worden effectieve methodes aangeleerd voor het leren voelen en besturen van energetische stromen binnen en buiten het fysisch lichaam. Hierdoor leer je meer onafhankelijk te zijn van energetische invloeden van buitenaf en meer zelfbewust je eigen energieën te besturen. Je komt dus veel meer in je kracht te staan en in staat om negatieve invloeden af te slaan of te transformeren. Je wordt blijer, alerter, energieker. De laatste lesdag zal doorgaan in de natuur.

3. Energiewerk in en met de natuur

De oerkracht van het Leven in de natuur en onszelf leren ervaren, praktische opladingsoefeningen en (zelf)helingen in het bos.

We leren de energieën uit de omgeving te gebruiken voor zelftransformatie, inzicht en doelrealisatie. We gebruiken de natuurelementen als basistool bij het behandelen van depressie, burn-out, woede, verdriet, angst etc.

4. Natuurbeleving en frisse (ijs)duik

In deze workshop gaan wij eerst terug naar onze eigen innerlijke natuur en leren de belangrijkste principes van lifefullness kennen. Hierna gaan we de natuur in voor de nodige beweging, energetische oefeningen, meditatie oefeningen en ademhalingsoefeningen. Als geest en lichaam één zijn, ben je klaar om moeiteloos in het koude water te gaan. Dit hoeft slechts enkele minuten te duren, afhankelijk van de ingesteldheid en verlangen van de persoon, niets is gebonden. Het gaat om de ervaring en het leren van je eigen grenzen en beperkingen te overstijgen.

De technieken kunnen perfect gebruikt worden om in andere omstandigheden en situaties je grenzen te verleggen en uiteraard verder thuis te oefenen met koude douches. Het fysische aspect van water zorgt in ons geval voor een extra trigger en een objectieve waarneembare referentie.

5. Diepte-energie met struisvogels

Struisvogels weerspiegelen zuiver je energietoestand. Alle mogelijke topics kunnen aan bod komen – bekijk het als een praktische systeemopstelling waarbij de diepste mystieke ervaringen naar boven komen daar waar er de meeste nood is. De interactie met de struisvogels versterken elke innerlijke ervaring. Er wordt een verdiept contact gemaakt met het Veld en spontane inzichten, helingen… gebeuren. Een inleidend gesprek en energetische oefeningen in het bos gaan de ontmoeting met de struisvogels vooraf. Het is een mooie concrete toepassing van energetisch werk en lifefullness waarbij de struisies de ervaringen completer maken, échter, intenser en leuker. Illusies worden van werkelijkheid onderscheiden, het moet wel met een vogel van 3 m voor jou. Struisvogels spiegelen jouw energie op een heel directe wijze. De diepte-energie die ik je graag zou willen laten ervaren geeft je een gevoel van ‘heelheid’ vanuit een gegronde kern in een diepere dimensie van je lichaam. Dit energie-zaadje kan zich dan verder ontvouwen door oefening, samen met de ‘werktools’ die ik je meegeef. Beperkt tot maximaal 4 deelnemers per sessie

6. Lifefullness met paarden

Paarden weerspiegelen jouw ‘zijnstoestand’ en hiermee gaan we aan de slag. Het is letterlijk grondwerk, want je werkt vanop de grond, naast of met het paard. Ervaring met het paard is niet nodig. Blokkerende overtuigingen, onbewuste levenspatronen… worden zichtbaar en jij ontvangt de kracht om ze te transformeren. Jouw inzicht en potentieel verhogen voor het bereiken van je wensen & doelen staan centraal in deze ontmoeting.

Beperkt tot maximaal 4 deelnemers per sessie       

7. Grotbeleving in de duisternis

De huidige mens heeft het contact verloren met deze duisternis. We kijken naar onze verlichte laptop, GSM en TV-scherm maar zelden bewust in het donker en naar de sterren. Dit heeft zo zijn impact op ons functioneren want duisternis brengt ons rust als we ervoor open staan en niet in angst komen. De duisternis is als een baarmoeder waar alles uit voorkomt en als je erin binnengaat, dan komt er zelf ook iets bij jou naar binnen. De werkelijke duisternis zal je ontdoen van een ander soort ingekeerde, negatieve duisternis

We lossen ons op in de duisternis als ook onze constructies en belemmeringen. Er is stilte, muziek, meditatie, dans, ademhalingsoefeningen, kijken…en speciale energetische oefeningen bij daglicht vóór we afdalen.

Het is een intense herbronning naar onze essentie, rust en stabiliteit. De ervaring waarbij ons lichaam zich oplost in de duisternis en onze essentie zich hierbij openbaart is een onderdeel van de lifefullness-methodiek als ontwikkeld door Guy Wauters. Lifefullness is een praktische methodiek dat leidt naar een kosmisch lichaamsbewustzijn.

In de ware duisternis is er geen onderscheid meer in de vorm, geen dualiteit.

8. Gewoon

De wereld is al ingewikkeld genoeg. Zelfs het zoeken naar waarheid, zingeving, therapie, een beter mens willen worden door zelfontwikkeling… Waarom doen we het nog en kunnen we niet gewoon zijn én doen?

Enkel in de eerste drie sessies wordt kennis en ervaring gestructureerd als basis voor de volgende sessies. Hierna is elke sessie een ‘open deur’ waarbij we vertrekken van het moment zelf en dit verder beleven, ervaren, uitdiepen of helemaal niet uitdiepen. We doen het eerder gewoon, niets moet en alles kan. De inhoud ontvouwt zichzelf door de interactie in de groep. We blijven binnen of gaan naar buiten in de natuur, in de stad of op stap naar iets, naar niets, een uitdaging…en zien hoe we onszelf, met al of niet diepere wijsheden, kunnen ervaren in het ‘gewone’. Dit is tenslotte ook lifefullness, het leven simpel ervaren zoals het komt en gaat.

9. Sansa theater, de 12 (levens)rollen

We leren op een speelse wijze verschillende rollen te spelen en te ervaren. De rollen zijn gelinkt aan de karakters van dieren. De meeste mensen vereenzelvigen hun persoonlijkheid met een ‘gehele’ ik maar eigenlijk bestaan we uit vele ‘ikken’, die elk een rol op zich nemen. Wij kunnen op dit bewustzijnsniveau niet in het leven staan vanuit één rol. Afhankelijk van de omstandigheden en ons energieniveau passen we ons aan en spelen een specifieke rol. In deze workshop leren we welke rollen we spelen en hoe we van hieruit onze doelen trachten te bereiken. Na de ervaren inzichten leren we onszelf beter te observeren, te herkennen, te onthechten en onszelf vervolgens op een hoger bewustzijnsniveau te herontdekken. We ronden het

geheel af met een kort sjamanistisch ritueel.