LIFEFULLNESS in de natuur

Het pad naar je Kwantum-Kosmische Zelf

14-09-2024- eerstvolgende reeks

Start om 11hrs
00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden

Onmoet je eigen meesterschap en gelukzaligheid, onafhankelijk van de uiterlijke omstandigheden

Deze lessenreeks is een vervolg op de 'natuurmagie' om de andere zes levenselementen dieper te ervaren en te verankeren als onderdeel van je natuurlijke en hoogste bewustzijn, waarna je alle 13 elementen integreert binnen een holistische energie- en lichaamsmatrix (de lifefullness-matrix™).


In onze essentie zijn we een meerdimensionaal en kosmisch wezen. Dit ervaren we via de broncodes van de lifefullness-matrix. Je leert je op een natuurlijke manier te ontwikkelen naar de toekomstige mens in het NU waarbij je de Nieuwe Aarde in jezelf draagt met een veel hogere creatiekracht. Je kan dus nu al de NIeuwe Aarde ervaren en neerzetten, zelfs te midden van ongemakkelijke situaties.


Je werkt simultaan vanuit je hogere ruimte- en tijdsdimensies en kosmische connectie in de fysieke Aardse wereld van het Nu. Je wordt je meer bewust dat het 'Nu' alle tijden omvat op een hogere trilling. Wat je herkent leer je toe te passen binnen je eigen zielspad en projecten.

Dicht bij jezelf blijven onder moeilijke omstandigheden

Heb je van die momenten dat je het niet meer ziet zitten, geen uitzicht weet, niet in je kracht komt, teveel laat beïnvloeden door externe situaties, geen verbinding meer voelt met jezelf en anderen of dat je geen vreugde meer haalt uit het leven;...?


Dit alles kun je vlugger ombuigen dan dat je misschien vermoedt. Misschien heb je nog niet aan de juiste knopjes gedraaid of hoeft er nog maar één knopje te worden ingedrukt. Die knopjes zitten in de lifefullness-matrix vervat en kunnen we allen nachecken en gebruiken.  Soms zal de energie direct opnieuw beginnen te stromen, anderen hebben nog wat meer aandacht en tijd nodig maar dan is er al een zaadje geplaatst.


Je krijgt handvaten en een energetische gevoelsstructuur mee om je moeilijke werkpunten op te sporen en te verhelpen.

Eigen beperkingen overstijgen

UItgerekend in de moeilijke en uitdagende situaties kan jij je meesterschap sterk ontwikkelen. Je zult daarbij ervaren dat geluk een zijnstoestand is, dat los staat van uiterlijke omstandigheden. Het is dan een kwestie om die zijnstoestand te herkennen, te herinneren, te ontwikkelen en effectief te gebruiken.


In de zijnstoestand van natuurlijke gelukzaligheid, ongeacht de omstandigheden, zit jij eveneens in je hoogste meesterschap. Het is je meest natuurlijke bewustzijnsstaat waarin jij je geborgen en veilig voelt. Je voelt je vrij, krachtig en gedragen want je voelt je écht bezield dan.

Laten we samen deze innerlijke reis ondernemen via de lifefullness-elementen die jou verder leiden naar je zielepad:  Het is vooreerst een innerlijk pad, dat je al weet maar om één of andere manier nog niet ten volle bewandeld.


Door je eigen beperkende emoties en mentale demonen te transformeren (angst, woede, frustratie, schuldgevoel, zich onvoldoende waard voelen), help je de wereld te transformeren naar een hogere bewustzijnsdimensie.

Meerdimensionaal en kosmisch

Topics

Gronding, powerfocus, innerlijke ruimte, energieverhoging, energetische bescherming, transformatie van emoties, ontwikkeling daadkracht.


De dertien lifefullness-elementen (levenselementen), sterke ontwikkeling derde oog (pijnappelklier), gebruik van heilige geometriën, zwarte microgaten, diepruimte, kwantumruimte.


Gebruik van holografische matrices voor energieverhoging, transformatie bescherming, superpositionering. Ontwikkeling van nieuwe zintuiglijke lichamen. 


Toepassingen van meerdimensionale ademhalingen en co-creatie van een nieuwe wereld.

Ontwikkeling van je kwantum-kosmische bewustzijn, integratie van je meerdimensionale aspecten in het fysieke bewustzijn, ondersteuning van transformatieprocessen op cellulair niveau en DNA-niveau.  

Creeër je eigen holografische lichaamsmatrix vanuit een kwantum-kosmisch bewustzijnsniveau

Methodiek

Er wordt gesproken en geoefend vanuit de lifefullness-methodiek met de levenselementen en de natuurelementen.  Het Siberisch sjamanisme, astrale aikido (astrale energieverhoging en -bescherming), natuurbeleving, donkerbeleving in grot, energetische spiegeling met struisvogels, sjamanistische rituelen en meditaties... worden allen geïntegreerd. op een krachtige en praktische wijze.  


Vele aspecten en oefeningen worden energetisch ervaren én vanuit het 'gewaarzijn'. Je krijgt inzicht hoe dit alles geïntegreerd wordt binnen een energetische (holografische) gevoelsstructuur van de lifefullness-matrix™. Bij goede beoefening van de matrix, lost het geheel zich op in een natuurlijke zijnsbeleving.


Wat je leert, is niet alleen wat je hoort en ziet maar óók wat je energetisch (onbewust) absorbeert vanuit het kwantumveld. Onder mijn begeleiding wordt dit Veld transparanter en toegankelijker gemaakt voor de groep bij specifieke kennisoverdracht, oefeningen en rituelen. 

Praktisch

De lessen gaan door in regio Hasselt, zowel binnen als buiten in de natuur. Uren kunnen bij een speciale buitenbeleving verschuiven.


Optie 1, weekend-reeks LF 24.2 (van 11hr00 tot 18hr00)

 14 september, 5-6 oktober, 02 november, 30 november (5 volle dagen)  

In regio Hasselt zijn er diverse mogelijkheden tot overnachting


Optie 2, dinsdag-reeks LF 24.3  (van 13hr30 tot 17hr30)

17 sept, 08 okt, 22 okt, 05 nov, 12 november

26 nov, 10 dec, 07 januari 2025, 21 jan, 04 feb (10 halve dagen)


Als je niet aanwezig kunt zijn op een lesdag, dan kun je nog steeds wisselen met een andere corresponderende dag uit een andere lessenreeks.Prijs: 785 euro voor hele reeks.

Bij directe betaling van de volledige som is er een éénmalige korting van 50 euro.   Gebruik in dit geval de code: done


Bij temijn betaling, kan je de betaling in twee delen doen:

425 euro vóór aanvang van les 1 

360 euro vóór aanvang van les 6 of vóór start tweede weekend

Tik in dit geval bij betaling:  'op factuur betalen'. Dan wordt de som door mij aangepast en verder persoonlijk administratief opgevolgd.


Standaard-benodigdheden: pen en papier, losse kledij voor binnen als ook aangepaste kledij voor buiten. Dit wordt telkens op voorhand

Boek

In deze workshop wordt de inhoud van het boek 'In de Kracht van de Ruimte' praktisch benaderd, uitgelegd en beoefend. 


Te koop tijdens de workshops, met signering.

Gelukzaligheid is het kenmerk van je hoogste en meest natuurlijke bewustzijn, dat meerdimensionaal en kosmisch is.

Guy Wauters

Guy is lifecoach,  sjamaan, natuurcoach, energiecoach en ruimtefluisteraar. Hij is grondlegger van de lifefullness methodiek en de lifefullness-matrix™.


Hij traint mensen sinds de laatste twee decennia in bewustzijnsverruiming, essentie-herkenning en energetische bescherming (astrale aikido).

Auteur van het boek 'In de Kracht van de Ruimte, de lifefullness-matrix™'.