Productvoorwaarden workshop-reizen

Boekingsvoorwaarden

null

Boekingsvoorwaarden

  • Met deze boeking neem je deel aan een spirituele reis, waarbij ik fungeer als 'begeleider en facilitator' en nadrukkelijk niet als 'professionele reisorganisator'. Mijn intrinsieke rol is strikt beperkt tot het begeleiden van individuen en groepen op hun reis naar innerlijke groei en ontwikkeling, in het bijzonder tijdens het bezoeken van diverse energetische plekken.

  • De bezoeken aan krachtplaatsen, inclusief de reiservaring op zich, versterken en faciliteren innerlijke transformaties. Van de deelgenoten wordt verwacht dat ze wederzijds begrip en respect tonen voor elkaar gedurende de reis.

  • Het is van belang te benadrukken dat het deelnemen aan de reis volledig op eigen risico is. Jij bent zelf als enige verantwoordelijk voor mogelijke schade aan persoonlijke eigendommen, letsels en alle gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de reis, inclusief het transport. 

  • Ik ben geen partij in en draag geen enkel risico voor dergelijke eventualiteiten. Als deelnemer van deze workshop-reis dien je zelf een geschikte annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten.

  • Het is jouw uitsluitende verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vereiste reisdocumenten. Het is essentieel dat je paspoort of identiteitskaart minstens drie maanden geldig is bij binnenkomst in het land van bestemming, aangezien toegang anders geweigerd kan worden. Verifieer dit dan ook zorgvuldig.

  • De in rekening gebrachte begeleidingskosten zijn gebaseerd op een minimale groepsgrootte van zes personen. Indien het aantal ingeschreven deelnemers onvoldoende is, behouden we ons het recht voor om de workshop-reis te annuleren. In een dergelijk geval wordt het reeds betaalde bedrag binnen 5 werkdagen terugbetaald. Als de groep echter interesse toont, kan de reis nog steeds plaatsvinden mits aanpassing van het factuurbedrag en na onderlinge overeenstemming.

  • Graag benadruk ik dat binnen vijf kalenderdagen na je inschrijving/betaling, je het recht hebt om kosteloos te annuleren, zonder enige opgave van reden. Na deze initiële vijf kalenderdagen wordt je inschrijving/betaling bindend.

  • Bij annulering na de eerste vijf kalenderdagen na betaling maar vóór de tiende dag voor vertrek, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 9 dagen vóór vertrek tot en met de vertrekdatum zal 90% van het factuurbedrag worden ingehouden. Deze voorwaarden onderstrepen mijn rol als begeleider en facilitator, en jouw volledige verantwoordelijkheid voor je eigen deelname en reiskosten (vluchten o.a..) aan deze reis.