OVER ONS

Ik, mij en mezelf

Guy Wauters is een life-entrepreneur, coach en bezielend spreker. Hij gaat steeds op zoek naar de diepste wijsheden en de praktische toepassingen ervan. Hij brengt zijn rationeel-analytisch en gevoelsmatig-intuïtief vermogen samen tot één krachtig en inspirerend geheel. Sinds 1960 is hij een geboren pionier, enkele weken vroeger dan voorzien kwam hij er al aan. Na zijn universitaire studies als bio-ingenieur trok hij op expeditie voor een half jaar door Afrika. Achteraf werkte hij er voor Socfinco en de FAO (United Nations, UN) in Nigeria, Malawi en Zimbabwe. Hij vond zijn passie met de struisvogels in Zimbabwe om vervolgens in 1992 terug te keren naar België waar hij een struisvogelboerderij opstartte. Als pionier en erkende topexpert startte hij over de hele wereld diverse projecten. 

Werken met dieren en de natuur

Door zijn wetenschappelijke vorming en holistische levenshouding kon hij veel gangbare gezondheidsproblemen bij struisvogels oplossen en voorkomen. Werken met struisvogels was voor hem synoniem aan ‘werken met energieën’. Het maakte de subtiele sjamaan in hem wakker. Hij oogstte uitzonderlijke productieresultaten en kwam tot vele universele inzichten die hij verder uitwerkte en toepaste in diverse levensdomeinen en werkdomeinen. Hij begreep dat het onderliggend mechanisme om met gedachten en emoties om te gaan identiek was aan zijn omgang met struisvogels en paarden.

Werken met dieren en de natuur groeide op een organische manier uit tot een zorg- en belevingsboerderij waarbij hij mensen met een ‘hulpvraag’ opving en hun integreerde in de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. De natuur, struisvogels en paarden waren zijn ‘natuurlijke’ partners als ook leermeesters. Zijn expertise werd verder aangevuld met diverse opleidingen ter ondersteuning van zijn werk als coach. Er ontstond een methodiek vanuit de praktijk die hij verder vorm gaf in workshops, projecten en teambuildings in 2003. Het struisveldtraject en VVV-model werden ontwikkeld.

Bezielend ondernemer

In 2008 werd hij door de SPES Academie & UNIZO Vorming vzw als een voorbeeld ervaren van een bezielend ondernemer. Dit werd later beschreven in één van de artikels in hun uitgave over ‘Bezielend Ondernemen, 2010’. Zijn basismethodiek werd met succes toegepast in ontwikkelingsprojecten in Niger bij opstart van groentetuinprojecten voor de organisatie ‘Gardens Of Life’, GlobAllWin.


Ondanks het zakelijk succes verkocht Guy zijn struisvogelboerderij in Donk in 2009 en ging op zoek naar nieuwe uitdagingen en levensruimte. Met verschillende struisvogelkwekers werden nieuwe samenwerkingsprojecten ontwikkeld in België, Z.Afrika en enkele landen in Afrika en het Midden-Oosten.  Meer informatie over struisvogels, vind je op de website www.euratco.be

Lifefullness Matrix

Het huidige wereldmodel gedomineerd door onze analytische ratio, is te éénzijdig om een oplossing te kunnen bieden aan de toekomstige complexe uitdagingen. Guy voegde hierbij een gevoelsmatig stuk toe als ook de integratie ervan met de verschillende lagen van energie, materie en bewustzijn. Door subtiele observaties evolueerde Guy over een periode van 20 jaren van een struisvogelfluisteraar en mensenfluisteraar naar een bewuste ruimtefluisteraar. Dit leidde tot een vernieuwde bron van passie, focus en samenwerkingsverbanden. Zijn methodieken werden samengebundeld tot een efficiënt veranderings- en referentiemodel toepasbaar in alle levensdomeinen: het EPS-systeem, het FLESS-bewustzijnsmodel en de Lifefullness Matrix.

Dit alles wilt hij nu verder met jou delen, beleven en toepassen.

MEER WETEN OVER GUY WAUTERS?

Methodiek

Lifefullness is de verzamelnaam die Guy geeft aan zijn methodieken zoals hij die ontwikkelde over een periode van 20 jaren. De basis ervan is terug te brengen naar zijn praktisch werk met struisvogels, paarden en de natuur(elementen). De totaliteit aan kennis en ervaring bundelde hij samen tot een krachtig en praktisch werkmodel, uniek in zijn soort: de Lifefullness Matrix. Hieraan gekoppeld zijn het EPS-systeem en het FLESS-bewustzijnsmodel. Het matrix-proces doordringt en integreert op een directere wijze alle lagen van bewustzijn en onbewustzijn.

Hoewel het werkmodel op zich eenvoudig is, kunnen alle verschijnselen of situaties op het werk en in het leven van hieruit worden benaderd, begrepen en opgelost. Het omvat en vereenvoudigt vele problemen, zowel individueel, relationeel, professioneel, maatschappelijk en mondiaal. Lifefullness is een universele energetische methodiek om vanuit je authentieke essentie te leren leven onder alle omstandigheden.

Energetische mindfulness

Zijn veranderingsmodel is toepasbaar in alle werkdomeinen omdat het dicht bij de oorsprong werkt van onze gedachten en gevoelens en aldus ook onze handelingen. Het onbewuste dat het merendeel van de mensen beheerst (ook hun lijden) wordt meer transparant en beheersbaar. Soms benoemd Guy zijn methode ook als ‘supra-mindfulness’, met heel het wezen voorbij de mind. Het is daarbij verrassend eenvoudig vermits het meer aanleunt bij ons natuurlijk bewustzijn; de leerervaringen zijn eenvoudiger dan de uitleg zelf.

De mensen hebben geen voeling meer met hun natuurlijkheid en logischerwijs meer af te rekenen met burn-out, depressie, stress, agressie, ziekte, wanbeleid, gebrek aan leiderschap en visie…. Het zijn allen symptomen dat we niet in onze ‘totaliteit’ in de wereld staan maar eerder in een afgescheiden en beperkt deeltje van onszelf.

OVERAL en ALTIJD

Zijn methodiek brengt hierin verandering en meerwaarde.

Het is een direct pad en vijfde weg (De Vierde weg, P.D. Ouspensky) naar inzicht, creativiteit, succes, geluk en gezondheid. Het leren aanvaarden van verlies, faling, lijden… behoren hier procesmatig ook bij. De Lifefullness-methodiek geeft een paradigma verschuiving en betekent werkelijk een sprong in het menselijk bewustzijn.

Het is een universeel energetisch model dat OVERAL en ALTIJD toepasbaar is in gelijk welk vak- of levensgebied. Het ijs houdt ons daarbij niet tegen.

Missie

Organisatie en individu in de ‘flow’ brengen van geluk, gezondheid en succes zodat hun beste versie verschijnt en zich verder kan ontwikkelen ‘without limits’. De basis voor een échte duurzame wereld wordt hiermee gecreëerd en begint bij jezelf.

Zo verder, mensen te laten ervaren dat ze hun potentieel aan mogelijkheden kunnen verhogen door zich te verbinden met een groter creatief en krachtig achterliggend bewustzijnsveld dat op een subtiel niveau alles en iedereen verbindt.

MEER WETEN OVER DE METHODIEK?

Partners

Workshops, lezingen en teambuildings worden al of niet in een samenwerkingsverband gegeven. De locaties worden onderling besproken met de klanten of deelnemers en kan zowel buiten als binnen gebeuren, afhankelijk van het programma. Het werk met de paarden gebeurt in samenwerking met EDEN (Escuela Del Equilibrio Natural), A School For The Art Of Horsemanship onder leiding van Jason Wauters

VZW GlobAllWin/Gardens of Life

In sommige programma’s kunnen bestaande locaties worden voorgesteld. Mogelijkheden tot buitenlandse workshops in samenwerking met lokale (Afrikaanse) projecten zijn mogelijk in samenwerking met de VZW GlobAllWin/Gardens of Life, Juryprijs 4de pijler initiatief 2014)