LEZINGEN

1. Tijd om jouw plaats in te nemen

Waarom is het zo moeilijk om te zijn wie je bent? Veel mensen hebben de indruk dat ze geleefd worden of overleven in plaats van te leven, te zijn, te genieten, te doen wat je graag zou willen doen. Waarom lukt het niet? Wat is je grote verlangen? En als je weet wat je wilt, waarom slaag je er niet in om dat te realiseren of de plaats in te nemen die je toekomt zoals je diep van binnen wenst. Tijd om jezelf serieus te nemen en ervoor te gaan. Je krijgt alvast de nodige tools mee om jouw pad in te slaan en ervoor te gaan.

2. De wereld als energiematrix

Besef je dat je eigen leven zich afspeelt volgens bepaalde patronen?

Er zijn zaken die zich herhalen in bepaalde sequenties, eigen aan je manier van denken, voelen, handelen en zijn. Sommige patronen herken je duidelijk terug in je eigen familie of relaties. Elke groep, bedrijf, regio, land, continent, wereld volgen een eigen patroon. Er zijn sociaal-maatschappelijke wetten door de mens gecreëerd maar evengoed natuurlijke ongeschreven wetten die alles en iedereen beïnvloedt. Deze wetten zijn allesdoordingbaar van het kleinste deeltje tot de oneindige kosmos. De universele wetten staan boven alle andere wetten en werken volgens bepaalde patronen waar we met ons allen onderhevig zijn. Wij bewegen, denken en voelen in patronen, eigen aan dit web van kunstmatige en natuurlijke energieën. Met zijn allen maken wij deel uit van zulk een energiematrix, dat zich bevindt op de achtergrond van ons bestaan. Ons universum is een levend universum met een ongekende wiskundige precisie. Doorheen de tijden werd ons eerder de doodsheid ervan onderwezen, deels uit onwetenheid maar ook evenzeer uit angst en machtscontrole. Tijd voor ordening, ordening maakt vrij.

3. De natuur als Lifefullness therapeut

Lifefullness is een universele energetische methodiek om vanuit je essentie te leren leven onder alle omstandigheden. De basis van deze methode heeft Guy ontwikkeld vanuit zijn werk met struisvogels, dieren en de natuur over een periode van 20 jaren. De hele methodiek wordt krachtig samengebundeld in een bewustzijnsmatrix. In deze lezing wordt de impact van de natuur als therapievorm benadrukt vanuit het lifefullness concept. De natuur leert ons terug in verbinding te komen met onszelf en de anderen. Hoe (energetisch) contact te maken met de natuur, er vragen aan te stellen, te transformeren en ons op te laden?

4. Zingeving

Wij zoeken allemaal graag herkenning en bevrediging in ons werk en leven. Het dient zin, zingeving, te hebben. Gebrek aan zingeving kan leiden tot ernstige problemen zoals depressies, verslavingen en zelfs zelfmoord. Veel mensen ervaren ellende, verdriet, pijn, zinloos geweld… Hoe komt dit en wat is de diepere betekenis ervan? Wat is geluk, succes, zin of misschien zelfs onzin van het leven? De behoefte om zin te geven aan gebeurtenissen is heel persoonlijk, niet iedereen heeft er evenveel behoefte aan. We kunnen er ons zelf in verliezen. De grootste zin is misschien om het leven als zinloos te bekijken, behalve dan de zin die je er zelf aan geeft. Waar zou dit je dan persoonlijk plaatsen? Dienen we dan ook te leren omgaan met momenten in ons leven waarbij we ons zinloos, machteloos, doelloos voelen? Hoe zou men dit kunnen benaderen vanuit een universele visie?

5. De kracht van de natuur bij depressie,

stress en pestgedrag

Depressie en stress zijn dé kwalen van de 21ste eeuw en steeds meer mensen, zowel kinderen als volwassenen, hebben er last van. Hoe komt dit en hoe kunnen we het vermijden of verminderen? Het antwoord van Guy Wauters is eenvoudig: terug contact maken met ons natuurlijk bewustzijn, onze essentie, en de natuur. Al hetgeen wat we ervaren in het leven is een weerspiegeling van onze eigen innerlijke wereld. De dieren en de natuur zijn een zuivere bron van het Leven zelf, ook wij.. alléén staan we er nu ver van af door onze manier van leven. Verbinding met natuur-energieën maakt ons krachtiger, stabieler, creatiever, rustiger, vlotter, meer begripvol en liefdevol…

Problemen worden uitdagingen als we er anders naar kijken, zij wijzen ons de weg naar een diepere kwaliteit die we nog niet hebben ontwikkeld.

6. Voluit leven in een natuurlijke en 

artificiële wereldmatrix

We zijn kosmische, spirituele wezens in een menselijk lichaam met een enorm potentieel aan mogelijkheden als we ons verbinden met de Levensbron, het absolute of oneindige bewustzijn. Ons lichaam-geest systeem verbindt zich dan met het kosmisch internet als het ware. Wij voelen dan eenheid, liefde, kracht, ruimte, vrijheid, overvloed, gelukzaligheid. Het is het resultaat van een proces van een welgekozen pad van bewustzijnsverruiming en discipline. Het is niet altijd het gemakkelijkste pad maar wel het meest natuurlijke en vlotste. In onze huidige tijdsperiode met opeenvolgende versnelde technologische ontwikkelingen (introducties) en robotisering, geraken mensen echter meer dan ooit afgescheiden van hun ware aard. De verbinding met de kosmos en de natuur wordt dan heel dun. We observeren de werkelijkheid hoofdzakelijk vanuit onze linkerhersenhelft, de ratio.

Ons onderwijs, de media, wetenschappelijk onderzoek is hierop afgestemd. Velen beseffen het niet, ze noemen zich ongelovig maar de technologie is hun god. Of dit al niet erg genoeg is, zijn er krachten, bewust en onbewust, op deze Aarde die onze kosmische verbinding willen verbreken voor eigen voordeel, macht en kontrole. Het kosmisch netwerk, de natuurlijke matrix, wenst men te vervangen door een artificiële matrix met storende frequenties, een nepmatrix. Hierdoor wordt het moeilijker voor de mens om zijn kosmische eigenheid te ervaren. De mens als potentiële schepper wordt een slaaf als hij/zij de totale kontrole afgeeft aan een (technologisch) systeem van machtswellusten en psychopaten. De huidige technologiën hebben gigantische middelen om dit doel versneld te bereiken. Er is een kapitaalkrachtige beweging die de natuurlijke mens het liefst zou willen omvormen tot de transhumane mens tegen 2040-45. Het einddoel is tenslotte het downloaden van het menselijk bewustzijn in een virtuele realiteit, pc of robot. Misschien ook nog goed voor het klimaat…? Hoe kunnen wij nog voluit leven als spiritueel wezen in een wereld waarbij de natuurlijke, kosmische frequenties bewust en onbewust verstoord worden door een nepmatrix afkomstig van elektrosmog, slimme apparaten en voertuigen, huizen, wifi en Bluetooth..etc… Hoe kunnen we de kloof tussen technologie en bewustzijn overbruggen? Hoe kaderen de huidige (wereld)problemen zich in de context van het groeiende transhumanisme? Wat of wie manipuleert ons menselijk functioneren? Hoe kunnen we technologie ombuigen en richten naar een spirituele meerwaarde voor mens en planeet? We zitten in het eindstadium, centrum, van een yange evolutiespiraal waarbij alles vlugger en heftiger gaat, maar zó ook onze innerlijke ontwikkeling als we dit toelaten. Wat kun je doen als enkeling voor jezelf, je familie, je omgeving, de wereld..? We mogen niet blind zijn voor wat er gebeurd. Geen enkel diepgaand probleem kan zich oplossen door het te ontkennen. Door situaties te erkennen, kunnen we ze transformeren en dit in het belang van onszelf en de komende generaties. Hoe kunnen we onze levensenergie opladen, behouden en beschermen? Hoe beleven we deze tijden vanuit de Lifefullness-methodiek? Alles heeft een functie en een plaats in het geheel. Orde na de chaos, daar geloof ik in hoe dan ook. De weg er naartoe bepalen we zelf: hard of zacht.