Kaping van bewustzijn, een lezing met struisvogelhumor

02-03-2022

19.30 - 22.00

00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden

Ben jij er ook bij?

Centrum ‘Vleugelhoorn’, Velmerlaan 119, 3806 Velm (Sint-Truiden)

Bijdrage: 17 euro

Your information is safe with us

Natuurlijke en transhumane evolutie

We naderen een belangrijk tijdsknooppunt, waarvan het belang de Aarde zelf overstijgt. Individueel en collectief is het wijs om dicht bij je zielematrix te blijven en deze te versterken.  Aan de artificiële matrix-hologram wordt immers hard gewerkt om je oorspronkelijk bewustzijn te overkoepelen en te kapen. Je kan wel afgeblokt worden van je ziel maar je kan nooit je ziel verliezen. 


Wat bezitten wij als mens dat zó belangrijk is? We gaan in op ons bewustzijn en de kosmische en meerdimensionale aspecten ervan. En hoe we deze intrinsieke menselijke eigenschappen kunnen inzetten naar een meesterschap i.p.v. slachtofferschap. Hoe we dit kunnen ontwikkelen en wat het betekent om te leven in hogere bewustzijnsdimensies. We hebben deze eigenschappen al altijd kunnen ontwikkelen maar voor vele mensen wordt het mogelijk om nu in één leven grote bewustzijnssprongen te maken. Dit zal de menselijke evolutie en de Aardse evolutie sterk bepalen. Er is een natuurlijke evolutiesprong gaande maar ook een technologische evolutiesprong naar een transhumane mens, en mogelijk andere levensvormen geïntegreerd met de mens.

Bewustzijn als grondstof


Veel mensen zijn weggezakt in een maatschappelijke tunnelvisie door angst, isolatie, mentale druk en propaganda. Het lijkt de wereld op zijn kop: de échte wereld wordt aangepast aan de virtuele wereld. Velen surfen mee met het 'mainstream'-narratief vanuit een eigen agenda of sub-agenda, zonder werkelijk goed te beseffen door wie of wat we worden geleid en naar waar. Uiteindelijk zal het gaan over je bewustzijn, ieders bewustzijn. Dit wordt de belangrijkste toekomstige grondstof.


 

Wat bespreken we?


  • Lichaam, ziel, bewustzijn en energie
  • Energetische, sjamanistische en meerdimensionale lessen uit interacties met struisvogels, paarden en de natuurelementen
  • Kwantum-kosmisch bewustzijn en hogere dimensies
  • Artificiële matrix en natuurlijke lifefullness-matrix
  • Energie verhogen, behouden en beschermen
  • Coronacrisis in een bredere context wordt een scheppende mogelijkheid naar een hoger collectief bewustzijn
  • Natuurlijke en transhumane mens
  • Kaping van bewustzijn door archontische krachten
  • Positionering en bewaking van je bewustzijn
  • Praktische tips

Guy Wauters

publiek spreker

Struisvogelhumor

Guy werkt reeds meer dan dertig jaren met struisvogels over de gehele wereld. Het waren zijn grootste leermeesters en ze zijn daarbij ook nog heel grappig in omgang. De struisvogel draagt nog een prehistorische energie met zich. Hij heeft weinig hersenen maar is collectief sterk verbonden met de etherische wereld. Door zijn transparante eigenschappen, breng je jezelf hierdoor tot een dieper intuïtief niveau en het leidt je tot practische energetische kennis over het Leven en de kosmos zelf.

Lifefullness methodiek

Guy is bio-ingenieur, levensonderzoeker, sjamaan, energiecoach en ruimtefluisteraar. Hij is grondlegger van de lifefullness methodiek en de lifefullness-matrix.


Hij traint mensen sinds de laatste twee decennia in bewustzijnsverruiming, essentie-herkenning en energetische bescherming (astrale aikido). Hij is de auteur van het boek 'In de Kracht van de Ruimte, de lifefullness-matrix'. Dit boek wordt gepubliceerd in het voorjaar van 2022.  

Your information is safe with us

Centrum Vleugelhoorn, Sint-Truiden

Informatie en routemap naar het centrum vindt je op de website: https://www.vleugelhoorn.be