Privé

Individuen

Hier richten we ons tot mensen die lezingen, workshops of privé-sessies (life coaching) wensen te volgen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling binnen de privé sfeer.
De locaties verschillen naargelang het programma, het centrum en het aantal deelnemers.
Hoewel elke programma een eigen insteek heeft, vormen ze een deel van de vorming binnen de lifefullness & FLESS methodieken van Guy Wauters.


Life coaching

De cliënt wordt benaderd vanuit de lifefullness en FLESS methodieken. Na een intake gesprek gaan we direct van start met bruikbare oefeningen om het gewenste proces zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Als de mogelijkheid bestaat, dan gebeurt de begeleiding bij voorkeur in de natuur. 

Mogelijk topics: depressie, burn-out, zingeving, trauma, angst en verlies verwerking, doelrealisatie, verslavingen, energetische bescherming en oplading…


Agenda activiteiten 

10-02-18 In de flow met Lifefullness, voorbij de matrix (*) 10-02, 24-02, 24-03, 07-04, 21-04 5 dagdelen zaterdag 13.30-16.00 150,-€ OLIWI1 Wiekevorst
21-02-18 Water Empower 21-02-18 1 dagdeel woensdag 14.00-16.30 35,-€ WWEHO3 Houthalen
16-03-18 Energetische bescherming & oplading 16-03, 06-04 2 dagen vrijdag 10.30-17.00 225,-€ WENWI1 Wiekevorst
13-03-18 Sansa theater, de 12 (levens)rollen 13 mrt 18 1 dagdeel dinsdag 20.00-22.15 25,-€ SANSA Wiekevorst
21-03-18 Water Empower 21-03-18 1 dagdeel woensdag 14.00-16.30 35,-€ WWEHO3 Houthalen
               


Workshops

 

 

1. In de flow met lifefullness, voorbij ‘The full Secret’

De lifefullness methodiek is een universele energetische methodiek die je leert voluit te leven vanuit je authentieke essentie onder alle omstandigheden. De basis van deze methode heeft Guy ontwikkeld vanuit zijn sjamanistisch werk met struisvogels en de natuurelementen. De methodiek heeft zich op een organische manier ontwikkeld over een periode van 25 jaren om zich dan samen te bundelen tot een krachtige matrix, de Lifefullness Matrix en het FLESS bewustzijnsmodel. Het proces gekoppeld aan deze matrix doordringt en integreert op een directere wijze alle lagen van bewustzijn en onbewustzijn. Het is een pad naar een praktisch multi-dimensioneel, transparant en kosmisch lichaamsbewustzijn. Hierdoor groeit het potentieel bij elke mens gigantisch alsook zijn of haar impact in de maatschappij en de wereld. Het is een pad terug naar ons ‘natuurlijk’ bewustzijn, ons oorspronkelijk geboorterecht.

De lifefullness methodiek is een doeltreffende manier om het leven als een energiestroom te leren ervaren. Het is een integraal en universeel ontwikkelingspad naar de realisatie van je completere zelf waardoor je in de flow van het leven komt. Er ontplooit zich een grotere innerlijk kracht en ruimte, vrijheid en vervulling ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Zware gedachten en belemmeringen verminderen; het leven wordt spontaner en blijer.

We doen praktische oefeningen uit diverse disciplines (yoga, ademhalingsoefeningen, astrale aikido, Siberisch sjamanisme, universele ontwikkelingspsychologie, meditatie, trancedans, krachtrituelen, energetische oefeningen …) en spiegelen ons in en aan de natuur, de dieren in het bos, de struisvogels…
We leren de lifefullness-matrix energetisch te gebruiken onder verschillende omstandigheden.

Deze cursus is een mooi geschenk als je jezelf wilt verdiepen in spirituele zelfontwikkeling en een praktische universele methode zoekt die voor alles kan gebruikt worden: empowerment, doelrealisatie, heling, transformatie van angsten, woede, depressie & burn-out, zelfvertrouwen, motivatie & zingeving, leren leven & leren sterven..

Sleutel-onderwerpen: authentieke zelf, focus en loslaten, innerlijke (daad)kracht, verhogen vitaliteit, creativiteit, empowerment, energetische bescherming, doelrealisatie, bezieling, natuurelementen, geometrie, energiematrix, omvatten van het ego, krachtrituelen, hoop en vertrouwen, verbinding, ruimte, transparant en kosmisch lichaamsbewustzijn,  multi-dimensionele poorten, energie halen op kwantumniveau, verbinding met het Nulpuntsveld…

De lifefullness methodiek leer je te leven vanuit een kosmisch lichaamsbewustzijn waarbij we ons één en heel voelen met het Leven. We transformeren en weten dan op een natuurlijke manier, net als deze vis die een prachtige mandala maakt op de zeebodem. Het geheel overstijgt in diverse aspecten de inzichten uit de bekende film ‘The Secret’.


2. Energetische bescherming  & oplading

Een energetische bescherming bouwt men automatisch op indien je je lekker voelt, zaken doet die je kracht geven etc…maar dat is niet altijd het geval. We hebben onze ups and downs en dit is oke. Maar soms moet je je afschermen, beschermen om in je kracht te kunnen blijven of te komen.
Voel je je niet in je kern, je kracht of heb je te weinig (zelf)vertrouwen, te weinig focus, te weinig doorzetting of enig gevoel van futteloosheid, depressie, frustratie, beïnvloeding, manipulatie, woede, angst…dan zal deze workshop  je sterk ondersteunen.
Wees geen lekkend energievat want dan ben je een speelbal van omgevende situaties en krachten.
 

Het merendeels van de problemen ontstaan door een tekort aan energie. Het is dan ook van enorm belang om een hoog innerlijk energieniveau te handhaven. Vele mensen missen de impuls of motivatie om dit vol te houden. Hierdoor verval je zonder het te beseffen in je oude (belemmerende) programma’s en mogelijk in een verder neergaande energiespiraal. Energie gaat materie vooraf en dit laat zich dan ook verder tonen in je fysische realiteit.
Je kan niet in een échte verbinding staan of vanuit je hart leven als je energie laag is. Vanuit een lage energie is de verleiding groot tot een vorm van ‘mentaal’ hartsvoelen, wat enkel zelfbegoocheling inhoudt. 
De workshop ‘energetische bescherming & oplading’ is een vorm van astrale aikido, waarbij de kunst wordt aangeleerd van het
beheersen van je psycho-energetisch veld.
Er worden effectieve methodes aangeleerd voor het leren voelen en besturen van energetische stromen binnen en buiten het fysisch lichaam. Hierdoor leer je meer onafhankelijk te zijn van energetische invloeden van buitenaf en meer zelfbewust je eigen energieën te besturen. Je komt dus veel meer in je kracht te staan en in staat om negatieve invloeden af te slaan of te transformeren. Je wordt blijer, alerter, energieker.
De laatste lesdag zal doorgaan in de natuur.


3. Energiewerk in en met de natuur


De oerkracht van het Leven in de natuur en onszelf leren ervaren, praktische opladingsoefeningen en (zelf)helingen in het bos.
We leren de energieën uit de omgeving te gebruiken voor zelftransformatie, inzicht en doelrealisatie. We gebruiken de natuurelementen als basistool bij het behandelen van depressie, burn-out, woede, verdriet, angst etc.

 

 
4. Natuurbeleving en frisse (ijs)duik

In deze workshop gaan wij eerst terug naar onze eigen innerlijke natuur en leren de belangrijkste principes van lifefullness kennen. Hierna gaan we de natuur in voor de nodige beweging, energetische oefeningen, meditatie oefeningen en ademhalingsoefeningen. Als geest en lichaam één zijn, ben je klaar om moeiteloos in het koude water te gaan. Dit hoeft slechts enkele minuten te duren, afhankelijk van de ingesteldheid en verlangen van de persoon, niets is gebonden. Het gaat om de ervaring en het leren van je eigen grenzen en beperkingen te overstijgen.
De technieken kunnen perfect gebruikt worden om in andere omstandigheden en situaties je grenzen te verleggen en uiteraard verder thuis te oefenen met koude douches. Het fysische aspect van water zorgt in ons geval voor een extra trigger en een objectieve waarneembare referentie.


5. Diepte-energie met struisvogels

Struisvogels weerspiegelen zuiver je energietoestand

Alle mogelijke topics kunnen aan bod komen – bekijk het als een praktische systeemopstelling waarbij de diepste mystieke ervaringen naar boven komen daar waar er de meeste nood is. De interactie met de struisvogels versterken elke innerlijke ervaring. Er wordt een verdiept contact gemaakt met het Veld en spontane inzichten, helingen… gebeuren.
Een inleidend gesprek en energetische oefeningen in het bos gaan de ontmoeting met de struisvogels vooraf. Het is een mooie concrete toepassing van energetisch werk en lifefullness waarbij de struisies de ervaringen completer maken, échter, intenser en leuker. Illusies worden van werkelijkheid onderscheiden, het moet wel met een vogel van 3 m voor jou. Struisvogels spiegelen jouw energie op een heel directe wijze.

De diepte-energie die ik je graag zou willen laten ervaren geeft je een gevoel van ‘heelheid’ vanuit een gegronde kern in een diepere dimensie van je lichaam. Dit energie-zaadje kan zich dan verder ontvouwen door oefening, samen met de ‘werktools’ die ik je meegeef.

Beperkt tot maximaal 4 deelnemers per sessie


6. Lifefullness met paarden

Paarden weerspiegelen jouw ‘zijnstoestand’ en hiermee gaan we aan de slag. Het is letterlijk grondwerk, want je werkt vanop de grond, naast of met het paard. Ervaring met het paard is niet nodig. Blokkerende overtuigingen, onbewuste levenspatronen… worden zichtbaar en jij ontvangt de kracht om ze te transformeren. Jouw inzicht en potentieel verhogen voor het bereiken van je wensen & doelen staan centraal in deze ontmoeting.

Beperkt tot maximaal 4 deelnemers per sessie       

 

7. Grotbeleving in de duisternis

De huidige mens heeft het contact verloren met deze duisternis. We kijken naar onze verlichte laptop, GSM en TV-scherm maar zelden bewust in het donker en naar de sterren. Dit heeft zo zijn impact op ons functioneren want duisternis brengt ons rust als we ervoor open staan en niet in angst komen. De duisternis is als een baarmoeder waar alles uit voorkomt en als je erin binnengaat, dan komt er zelf ook iets bij jou naar binnen. De werkelijke duisternis zal je ontdoen van een ander soort ingekeerde, negatieve duisternis

We lossen ons op in de duisternis als ook onze constructies en belemmeringen. Er is stilte, muziek, meditatie, dans, ademhalingsoefeningen, kijken…en speciale energetische oefeningen bij daglicht vóór we afdalen.
Het is een intense herbronning naar onze essentie, rust en stabiliteit. De ervaring waarbij ons lichaam zich oplost in de duisternis en onze essentie zich hierbij openbaart is een onderdeel van de lifefullness-methodiek als ontwikkeld door Guy Wauters. Lifefullness is een praktische methodiek dat leidt naar een kosmisch lichaamsbewustzijn.

In de ware duisternis is er geen onderscheid meer in de vorm, geen dualiteit.

 

8. Gewoon

De wereld is al ingewikkeld genoeg. Zelfs het zoeken naar waarheid, zingeving, therapie, een beter mens willen worden door zelfontwikkeling… Waarom doen we het nog en kunnen we niet gewoon zijn én doen?

Enkel in de eerste drie sessies wordt kennis en ervaring gestructureerd als basis voor de volgende sessies. Hierna is elke sessie een ‘open deur’ waarbij we vertrekken van het moment zelf en dit verder beleven, ervaren, uitdiepen of helemaal niet uitdiepen. We doen het eerder gewoon, niets moet en alles kan. De inhoud ontvouwt zichzelf door de interactie in de groep. We blijven binnen of gaan naar buiten in de natuur, in de stad of op stap naar iets, naar niets, een uitdaging…en zien hoe we onszelf, met al of niet diepere wijsheden, kunnen ervaren in het ‘gewone’. Dit is tenslotte ook lifefullness, het leven simpel ervaren zoals het komt en gaat.


8. Sansa theater, de 12 (levens)rollen

We leren op een speelse wijze verschillende rollen te spelen en te ervaren. De rollen
zijn gelinkt aan de karakters van dieren. De meeste mensen vereenzelvigen hun
persoonlijkheid met een ‘gehele’ ik maar eigenlijk bestaan we uit vele ‘ikken’, die elk
een rol op zich nemen. Wij kunnen op dit bewustzijnsniveau niet in het leven staan
vanuit één rol. Afhankelijk van de omstandigheden en ons energieniveau passen we
ons aan en spelen een specifieke rol. In deze workshop leren we welke rollen we
spelen en hoe we van hieruit onze doelen trachten te bereiken. Na de ervaren
inzichten leren we onszelf beter te observeren, te herkennen, te onthechten en
onszelf vervolgens op een hoger bewustzijnsniveau te herontdekken. We ronden het
geheel af met een kort sjamanistisch ritueel.


Lezingen

Regelmatig geef ik lezingen, al dan niet in combinatie met ervaringsoefeningen, via diverse organisaties en groeperingen. Het gaat dikwijls omtrent onderstaande onderwerpen. Je kan me hierover contacteren indien jou dit interesseert. Het onderwerp als ook de inhoud kan gezamenlijk verder besproken worden.


1. Tijd om jouw plaats in te nemen 

Waarom is het zo moeilijk om te zijn wie je bent? Veel mensen hebben de indruk dat ze geleefd worden of overleven in plaats van te leven, te zijn, te genieten, te doen wat je graag zou willen doen. Waarom lukt het niet? Wat is je grote verlangen? En als je weet wat je wilt, waarom slaag je er niet in om dat te realiseren of de plaats in te nemen die je toekomt zoals je diep van binnen wenst. Tijd om jezelf serieus te nemen en ervoor te gaan. Je krijgt alvast de nodige tools mee om jouw pad in te slaan en ervoor te gaan.


2. De wereld als energiematrix

Besef je dat je eigen leven zich afspeelt volgens bepaalde patronen?
Er zijn zaken die zich herhalen in bepaalde sequenties, eigen aan je manier van denken, voelen, handelen en zijn. Sommige patronen herken je duidelijk terug in je eigen familie of relaties. Elke groep, bedrijf, regio, land, continent, wereld volgen een eigen patroon. Er zijn sociaal-maatschappelijke wetten door de mens gecreëerd maar evengoed natuurlijke ongeschreven wetten die alles en iedereen beïnvloedt. Deze wetten zijn allesdoordingbaar van het kleinste deeltje tot de oneindige kosmos. De universele wetten staan boven alle andere wetten en werken volgens bepaalde patronen waar we met ons allen onderhevig zijn. Wij bewegen, denken en voelen in patronen, eigen aan dit web van kunstmatige en natuurlijke energieën.  
Met zijn allen maken wij deel uit van zulk een energiematrix, dat zich bevindt op de achtergrond van ons bestaan. Ons universum is een levend universum met een ongekende wiskundige precisie. Doorheen de tijden werd ons eerder de doodsheid ervan onderwezen, deels uit onwetenheid maar ook evenzeer uit angst en machtscontrole. Tijd voor ordening, ordening maakt vrij.


3. De natuur als Lifefullness therapeut

Lifefullness is een universele energetische methodiek om vanuit je essentie te leren leven onder alle omstandigheden. De basis van deze methode heeft Guy ontwikkeld vanuit zijn werk met struisvogels, dieren en de natuur over een periode van 20 jaren. De hele methodiek wordt krachtig samengebundeld in een bewustzijnsmatrix. In deze lezing wordt de impact van de natuur als therapievorm benadrukt vanuit het lifefullness concept. De natuur leert ons terug in verbinding te komen met onszelf en de anderen. Hoe (energetisch) contact te maken met de natuur, er vragen aan te stellen, te transformeren en ons op te laden?


4. Zingeving

Wij zoeken allemaal graag herkenning en bevrediging in ons werk en leven. Het dient zin, zingeving, te hebben. Gebrek aan zingeving kan leiden tot ernstige problemen zoals depressies, verslavingen en zelfs zelfmoord. Veel mensen ervaren ellende, verdriet, pijn, zinloos geweld… Hoe komt dit en wat is de diepere betekenis ervan? Wat is geluk, succes, zin of misschien zelfs onzin van het leven?
De behoefte om zin te geven aan gebeurtenissen is heel persoonlijk, niet iedereen heeft er evenveel behoefte aan. We kunnen er ons zelf in verliezen. De grootste zin is misschien om het leven als zinloos te bekijken, behalve dan de zin  die je er zelf aan geeft. Waar zou dit je dan persoonlijk plaatsen?
Dienen we dan ook te leren omgaan met momenten in ons leven waarbij we ons zinloos, machteloos, doelloos voelen? Hoe zou men dit kunnen benaderen vanuit een universele visie?


5. De kracht van de natuur bij depressie, stress en pestgedrag

Depressie en stress zijn dé kwalen van de 21ste eeuw en steeds meer mensen, zowel kinderen als volwassenen,  hebben er last van. Hoe komt dit en hoe kunnen we het vermijden of verminderen?
Het antwoord van Guy Wauters is eenvoudig: terug contact maken met ons natuurlijk bewustzijn, onze essentie, en de natuur.
Al hetgeen wat we ervaren in het leven is een weerspiegeling van onze eigen innerlijke wereld. De dieren en de natuur zijn een zuivere bron van het Leven zelf, ook wij.. alléén staan we er nu ver van af door onze manier van leven. Verbinding met natuur-energieën maakt ons krachtiger, stabieler, creatiever, rustiger, vlotter, meer begripvol en liefdevol…
Problemen worden uitdagingen als we er anders naar kijken, zij wijzen ons de weg naar een diepere kwaliteit die we nog niet hebben ontwikkeld.


6. Voluit leven in een natuurlijke en artificiële wereldmatrix

We zijn kosmische, spirituele wezens in een menselijk lichaam met een enorm potentieel aan mogelijkheden als we ons verbinden met de Levensbron, het absolute of oneindige bewustzijn. Ons lichaam-geest systeem verbindt zich dan met het kosmisch internet als het ware. Wij voelen dan eenheid, liefde, kracht, ruimte, vrijheid, overvloed, gelukzaligheid. Het is het resultaat van een proces van een welgekozen pad van bewustzijnsverruiming en discipline. Het is niet altijd het gemakkelijkste pad maar wel het meest natuurlijke en vlotste.

In onze huidige tijdsperiode met opeenvolgende versnelde technologische ontwikkelingen  (introducties) en robotisering, geraken mensen echter meer dan ooit afgescheiden van hun ware aard. De verbinding met de kosmos en de natuur wordt dan heel dun. We observeren de werkelijkheid hoofdzakelijk vanuit onze linkerhersenhelft, de ratio. Ons onderwijs, de media, wetenschappelijk onderzoek is hierop afgestemd. Velen beseffen het niet, ze noemen zich ongelovig maar de technologie is hun god. Of dit al niet erg genoeg is, zijn er krachten, bewust en onbewust, op deze Aarde die onze kosmische verbinding willen verbreken voor eigen voordeel, macht en kontrole. Het kosmisch netwerk, de natuurlijke matrix, wenst men te vervangen door een artificiële matrix met storende frequenties, een nepmatrix. Hierdoor wordt het moeilijker voor de mens om zijn kosmische eigenheid te ervaren. De mens als potentiële schepper wordt een slaaf als hij/zij de totale kontrole afgeeft aan een (technologisch) systeem van machtswellusten en psychopaten.

De huidige technologiën hebben gigantische middelen om dit doel versneld te bereiken. Er is een kapitaalkrachtige beweging die de natuurlijke mens het liefst zou willen omvormen tot de transhumane mens tegen 2040-45.  Het einddoel is tenslotte het  downloaden van het menselijk bewustzijn in een virtuele realiteit, pc of robot. Misschien ook nog goed voor het klimaat…?

Hoe kunnen wij nog voluit leven als spiritueel wezen in een wereld waarbij de natuurlijke, kosmische frequenties bewust en onbewust verstoord worden door een nepmatrix afkomstig van elektrosmog, slimme apparaten en voertuigen, huizen, wifi en Bluetooth..etc… Hoe kunnen we de kloof tussen technologie en bewustzijn overbruggen? Hoe kaderen de huidige (wereld)problemen zich in de context van het groeiende transhumanisme? Wat of wie manipuleert ons menselijk functioneren? Hoe kunnen we technologie ombuigen en richten naar een spirituele meerwaarde voor mens en planeet?

We zitten in het eindstadium, centrum, van een yange evolutiespiraal waarbij alles vlugger en heftiger gaat, maar zó ook onze innerlijke ontwikkeling als we dit toelaten. Wat kun je doen als enkeling voor jezelf, je familie, je omgeving, de wereld..? We mogen niet blind zijn voor wat er gebeurd. Geen enkel diepgaand probleem kan zich oplossen door het te ontkennen. Door situaties te erkennen, kunnen we ze transformeren en dit in het belang van onszelf en de  komende generaties. Hoe kunnen we onze levensenergie opladen, behouden en beschermen?
Hoe beleven we deze tijden  vanuit de Lifefullness-methodiek? Alles heeft een functie en een plaats in het geheel. Orde na de chaos, daar geloof ik in hoe dan ook. De weg er naartoe bepalen we zelf: hard of zacht.


7. Onderwerp lezing in samenspraak
 …

                                                        
Praktisch 


Locaties activiteiten

  • Antwerpen, Lier, Bazel: De kleine Bron   
  • Hasselt: Berkenlaan 51, Lifefullness
  • Houthalen-Helchteren: bijeenkomst Parking De Plas Recreatiecentrum, binnenvaartstraat
  • Kiewit: bijeenkomst Parking vlakbij de kinderboerderij, Putvennestraat 
  • Riemst: bijeenkomst Parking wegtaverne De Pauze (Tongeren) waarna samen naar de mergelgrotten
  • Wiekevorst: Ontmoetingscentrum Reine, Herenthoutseweg 21

Betalingen

op rekening van Guy Wauters
KBC bank:  IBAN BE73 7310 0540 1760,   BIC-code: KREDBEBB
Bij mededeling: naam van cursus en code vermelden